Opbouw concert - Gaslab TU/e - 2015 Opbouw tentoonstelling - Pet van de Luijtgaarden
Interview - Studium Generale maart 2015
Artikel tentoonstelling - Pet van de Luijtgaarden